Shooting positions - prone part II

This is the second in a series of articles on shooting positions. Basic prone position - for fast, dynamic and Long Range shooting. Other positions may be suitable for precise shooting at paper targets if the shooter can handle them perfectly - but they may not be suitable for our disciplines. The first article is here... This article and especially the video is taken from the Two Minutes To Target blog with permission of the author Darren Beyer. Gradually I will publish a translation and explanation in Czech language of other parts (there are 3 in total) because those videos are in English... Obviously there is no need to write something in English - those videos are pretty clear. This firs

Polohy při střelbě - vleže - část II

Druhý ze série článků o střeleckých polohách. Základní poloha vleže - pro rychlou, dynamickou a Long Range střelbu. Pro přesnou střelbu na papírové terče mohou být vhodné i jiné polohy, když je střelec zvládne perfektně, ale pro naše disciplíny už nemusí být zdaleka vyhovující. První článek je zde... A tady je pokračování, tentokráte více vědecky ;-) Tento článek a hlavně video je převzato z blogu Two Minutes To Target se svolením autora, Darren Beyer. Postupně zveřejním překlad a vysvětlení i dalších dílů (celkově jsou 3), protože videa jsou v anglickém jazyce... V tomto prvním díle je ukázáno, co se děje se zbraní během výstřelu a jak je uvolněné a "měkké držení" součástí správného zvládán

Nejlepší příspěvky
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square

© 2018 by ST8

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Sociální Icon