Reading the wind

Reading the wind and making the right corrections is a very controversial subject and there are several different theories and approaches... But at the same time the good "wind reading" and correction for it is crucial to reach good results. Because of the wind the hits in the LR and ELR are so difficult... Of course we all use different weather stations and anemometers. And they can tell us exactly the speed of the wind - not only the current but also the peaks and averages etc. But we are of course able to accurately measure the wind only at the shooter. But that is unfortunately not enough. If so it would be easy and everyone would have good results... The problem is how to determine the

Práce s větrem

Práce s větrem a korekce jeho vlivu na dopad střely je velmi kontroverzní téma a existuje několik různých teorií a přístupů... Ale přitom dobré "čtení větru" a korekce na něj je u Long Range (a o to více u ELR) zcela zásadní k dosažení dobrých výsledků. To kvůli působení větru jsou zásahy v LR a ELR obtížné... Všichni samozřejmě používáme různé meteostanice a anemometry. A ty nám mohou přesně říci sílu větru a to nejen aktuální, ale i vrcholy a průměry atd. Jsme ale samozřejmě schopní přesně změřit vítr pouze u střelce. Jenomže to bohužel nestačí. Kdyby ano, bylo by to snadné a všichni by měli dobré výsledky... Problém je, jak určit chování vzduchu mezi námi a terčem. Někdy máme možnost využ

Nejlepší příspěvky
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square

© 2018 by ST8

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Sociální Icon