Rangefinder test - part 1

Rangefinders are an important part of the equipment of the Long Range shooters. In some competitions even necessary. And not only for competition shooters but also for hunters who shoot at longer distances. So I compared several rangefinders from a user point of view. Yes, I intentionally say from the user point of view. It is not a problem to compare the technical and manufacturer's data on paper but how do they work in a real environment? This is what I focused on this time. I've been working on this comparison for months. It was not only a one day event but a long-term project for which I used several devices that we own within the team and I also consulted not only with their owners but

Test dálkoměrů - díl 1

Dálkoměry jsou důležitou součástí výbavy Long Range střelců. Na některých soutěžích dokonce nezbytnou. A nejen pro soutěžní střelce, ale také pro lovce, kteří střílí na delší vzdálenosti. Několik dálkoměrů jsem tedy porovnal z uživatelského hlediska. Ano, úmyslně říkám z uživatelského. Technická data a údaje výrobce není problém porovnat na papíře, ale jak se s nimi pracuje v reálném prostředí? To je to, na co jsem se tentokrát zaměřil především. Na tomto srovnání pracuji několik měsíců. Nešlo pouze o jednorázovou akci, ale o dlouhodobý projekt, ke kterému jsem využil několik přístrojů, které v rámci týmu vlastníme a také jsem to dlouhodobě konzultoval nejen s jejich majiteli, ale i s jinými

Nejlepší příspěvky
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square

© 2018 by ST8

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Sociální Icon