Long Range Equipment - weapons, calibers, barrels

A more detailed view at the shooters equipment used in the Long Range competition in May 2018 in Slovakia. Shooters from five European countries competed again in three categories from 500m to 1400m. I did also a small comment on individual items. The graphs also distinguish the equipment of the shooters who ranked on the podiums of each category. Is, IIs, IIIs for Standard category. Iss, IIss, IIIss for Super Standard and Im, IIm, IIIm for Magnum. Weapons or their basics used in the competition. Some are all stock weapons with no changes. Sometimes only a action is used and both the barrel and the stock or even the trigger mechanism have been replaced. Several "custom guns" were also presen

Vybavení Long Range - zbraně, ráže, hlavně

Tentokrát představuji detailnější pohled na vybavení střelců, použité při soutěži Long Range v květnu 2018 na Slovensku. Střelci z pěti zemí Evropy opět soutěžili ve třech kategoriích a střílelo se od 500m do 1400m. K jednotlivým položkám jsem napsal i menší komentář. U grafů je i rozlišeno vybavení střelců, kteří se umístili na stupních vítězů v jednotlivých kategoriích. Is, IIs, IIIs pro kategorii Standard. Iss, IIss, IIIss pro kategorii Super Standard a Im, IIm, IIIm pro kategorii Magnum. Zbraně, nebo jejich základy, použité v soutěži. Někdy se jedná o celé zbraně v sériovém provedení, někdy z nich zbyl jen závěrový systém a jak hlaveň, tak i pažba a třeba i spoušťový mechanismus byly vym

Long Range and Tactics in May

In mid-May we went back to Slovakia for Long Range and Tactics. We enjoyed a beautiful three days full of interesting shoots in a beautiful place. We like to join these competitions where we always meet interesting people from all over Europe. On Saturday and Sunday the weather was beautiful. This LR shooting range is over 1400m long and there is sand everywhere. When the sun shines it hurts the eyes - they are tired soon. We are shoting at metal targets of approximately 0.4x0.6 MIL size. For 1000m it is 40x60cm target size. The magnification we use in the competition is usually about 15 times. Although our riflescopes have a maximum magnification of about 25x we always use smaller one. The

Long Range a Taktika květen

V půlce května jsme se opět vydali na Slovensko na soutěže Long Range a Taktika. Užili jsme si krásné tři dny plné zajímavého střílení v nádherném prostředí. Na tyto soutěže jezdíme rádi, vždy se setkáváme se zajímavými lidmi z celé Evropy. V sobotu i neděli bylo krásné počasí. Tato LR střelnice je přes 1400m dlouhá a všude je písek. Když svítí sluníčko, tak z toho až bolí oči. Střílí se na kovové terče o velikosti zhruba 0,4x0,6 MIL. Tedy na 1000m to odpovídá 40x60cm. Zvětšení, které při soutěži používáme je většinou okolo 15x. Přesto, že naše puškohledy mají maximální zvětšení okolo 25x, při střelbě používáme vždy menší. Jde o to, že potřebujeme větší zorný úhel, abychom ihned po výstřelu

Ruger PR camouflage

Because the tactical competition with camouflage part was ahead of us - Veronica decided that black would not be ideal for that purpose. So we went into the woods and made some changes. The spraying was done using camouflage paints from different manufacturers. Initially we had to prepare properly. Above all a lot of preparatory work is needed on the optics. What we want to protect is for example optics controls... Other than that it is also necessary to protect the barrel or trigger mechanism. I do not usually use spray paint on rubber parts (pistol grip, buttstock) because it does not hold on the rubber very well and then the clothes get dirty. We will not always shoot in the uniforms... W

Maskování zbraně Ruger PR

Protože nás čekala taktická soutěž i s maskováním, tak se Veronika rozhodla, že černá nebude na taktiku úplně ideální. Zajeli jsme tedy do lesa a udělali nějakou tu úpravu. Nástřik byl proveden pomocí jednorázových maskovacích barev různých výrobců. Nejprve bylo potřeba udělat řádnou přípravu. Především na optice je potřeba provést množství přípravných prací. Co chceme ochránit, jsou například ovládací prvky optiky. Mimo optiky je potřeba chránit i například ústí hlavně nebo spoušťový mechanismus. Také obvykle nepoužívám barvy ve spreji na gumové díly (rukojeť, botka pažby), protože na gumě moc dobře nedrží a pak to špiní oblečení. Ne vždy budeme střílet v maskáčích... Základ jsme udělali ve

Long Range equipment

Here we have some interesting statistics of equipment (weapons, scopes, bipods and muzzle brakes) used by shooters at the Long Range competition which took place on 14.4.2018 in Slovakia. This competition is divided into three categories. The shortest distance is 500m and the longest by category - 1000, 1100 or 1450m. Shooters were from several European countries. I just wanted to make a list - out of curiosity. I have a plan for the future to make this list more accurate and detailed because more details could be interesting. In the future there will be caliber and exact type of scopes as well as information about custom parts - for example other stock, barrels and trigger systems... Also i

Vybavení střelců Long Range

Tady máme zajímavou statistiku vybavení (zbraně, optiky, bipody a úsťové brzdy), které použili střelci na soutěži Long Range, která se konala 14.4.2018 na Slovensku. Tato soutěž se dělí na tři kategorie, nejmenší vzdálenost je 500m a největší podle kategorií (1000, 1100 a 1450m). Soutěže se zúčastnili střelci z více zemí Evropy. Jen jsem chtěl pro zajímavost udělat nějaký seznam. Mám do budoucnosti plán, jak tento seznam udělat přesnější a detailnější, protože víc detailů by mohlo být zajímavých. Do budoucna určitě přibudou ještě ráže, přesné typy optik, pokud byly na zbraních udělané nějaké změny, tak i informace o nich - například jiné pažby, hlavně a spoušťové systémy... Také bude jistě z

Nejlepší příspěvky
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square

© 2018 by ST8

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Sociální Icon