F-class competition

F-class is a shooting competition for distances from about 300 to 1000m. And it's primarily about precision shooting on paper targets. It can be said that it is the most accurate shooting at long distances from prone position... One of the pioneers of this shooting was the Canadian shooter George "Farky" Farquharson after whom this discipline was named (that is the "F" in the F-class title). He began with this type of shooting in the 1990s and since then it spread around the world and is still growing. The ICFRA (International Confederation of Fullbore Rifle Associations) rules are relatively simple and clear. There are two categories: F-TR ("Target", Standard Class) - .223 Remington or .3

Soutěž F-class

F-class je střelecká soutěž na vzdálenosti zhruba od 300 do 1000m. A jde primárně o přesnost, střílí se na papírové terče. Dá se říci, že jde o nejpřesnější střelbu na delší vzdálenosti vleže... Jedním z průkopníků této střelby byl Kanaďan George "Farky" Farquharson, po kterém je ostatně tato disciplína pojmenovaná (to je to "F" v názvu F-class). Začal s tímto typem střelby v devadesátých letech a od té doby se rozšířila po celém světě a rozvíjí se velkým tempem. Pravidla ICFRA (mezinárodního svazu asociací velkorážných pušek - to je ale strašlivý překlad...) jsou poměrně jednoduchá a jasná. Existují dvě kategorie: F-TR ("Target", Standard Class) - ráže .223 Remington nebo .308 Winchester.

MDT chassis

To perform well and to get the full potential out of your rifle it is necessary that the stock will suit you well. This is a key factor that affects the score on the target. And because the classic stock does not suit everyone the chassis can help here. And there's a Canadian company really shining here - MDT... There is more companies which make different types of chassis. Whether in Europe or North America. There is more reasons why we chose MDT. Their products are great the prices are very favorable and they are listening to their customers. And they are constantly innovating and growing. Well, what is more important to us in Europe - they are Canadians... And with them you can communicat

Chassis MDT

Abychom byli schopni podat dobré výkony a plně využít potenciál své pušky, je potřeba aby střelci dobře seděla a vyhovovala pažba. To je zcela klíčový faktor, který ovlivňuje výsledek na terči. A protože klasické pažby nevyhovují všem, lze se vydat i cestou chassis. A zde skutečně září kanadská firma MDT... Firem, které se výrobou různých typů chassis zabývají je více. Ať už v Evropě, nebo v severní Americe. Důvodů, proč jsme si zvolili primárně MDT, je více. Jejich výrobky jsou skvělé, ceny velmi příznivé a v neposlední řadě - naslouchají svým zákazníkům. A neustále inovují, nesedí na vavřínech jako jiní. No a co je pro nás v Evropě ještě důležitější - jsou to Kanaďani... A s těma se dá výb

REVIEW: EARPLUGS

Do you know the feeling of relief? When you take down the earmuffs after long day at shooting range? Especially on tactical ones with moving, changing shooting position in sunny or rainy days. And what next: if you don´t need them, where to put them? Earplugs can solved this problem. But what about the hearings? There was important question before leaving to Italy competition: where to put them? Of course I meant earmuffs. When you are used to electric earmuffs its tough to not used them. Electric earmuffs are invaluable in foreign countries for competitions. Personally I have problem with non-electric earplugs they don´t fit to me. That is the reason we start to thinking about electric earp

Elektronické špunty

Taky znáte ten pocit úlevy, kdy po dlouhém dnu při taktickém střílení s pohybem, změnou poloh, přemisťování ze střeleckých stanovišť, na sluníčku nebo v dešti, sundáte sluchátka? A co druhá stránka věci: když je nepotřebuji, kam je vlastně dám? Tento problém mohou vyřešit skladnější špunty. Před odjezdem na taktické závody do Itálie přišla obehraná otázka: „Kam s nimi?“ Na mysli mám střelecká sluchátka. Já se přiznávám, že mi špunty nevyhovují. Když je člověk zvyklý na příposlech elektronických sluchátek, špatně si odvyká. Příposlech je perfektní, neocenitelný je na zahraničních závodech, kde se mluví cizími jazyky a dost často se značným přízvukem. Já mám osobně problém s obyčejnými špunty,

Long Range and tactics in June

Two competitions in one weekend again but this time it was quite different... The Long Range was not on metal targets as we are used to - but on paper targets. It was a precise shooting. And in this discipline we do not usually have good results... However there was an unexpected situation - the results were great. To our surprise I won both the Long Range on paper targets and the tactical competition on another shooting range the other day... Just this time everything worked suspiciously well. So not just a rifle was performing well but I did not spoil it too... In addition we tested a new rifle for the first time directly on the Long Range. This is the proven Tikka T3 in the MD3 HS3 chassi

Long Range a taktika červen

Opět dvě soutěže v jednom víkendu, ale tentokráte to bylo dost jiné... Long Range totiž nebyla na kovové terče, jak jsme zvyklí - ale na papírové terče. Šlo tedy o přesnou střelbu. A tato disciplína nám moc nejde... Nicméně došlo k paradoxní situaci - výsledky byly skvělé. K našemu velkému překvapení jsem vyhrál jak Long Range na papírové terče, tak i závod taktický, který je na jiné střelnici... Prostě tentokráte vše fungovalo podezřele dobře. Tedy nejen puška, ta funguje, ale ani jsem jí to nekazil já... Navíc jsme poprvé otestovali novou pušku přímo na Long Range. Jedná se o osvědčenou Tikku T3 v šasi MDT HS3. V nové ráži 7mm Practical. Tato zbraň by měla být naším nářadím pro střelbu až

Waterproof notebook and pens

While working in the field we always need some notebook. But we can't look at the weather and some rain should not let us down ... But when we would use normal paper it can be a problem. Therefore it is advisable to use some waterproof notebook. For this experiment I chose two kinds of waterproof scrapbook. The original Rite in the Rain is brown and the cheaper notebook is green for clarity (the manufacturer is not important). I used the various pens and markers that are most commonly used for this type of paper on the two papers. Standard pen Rite in the Rain pen And the various alcohol based permanent markers At first I tested them on dry paper and I also tried to find out if the written t

Voděodolný zápisník a tužky

Při činnosti v terénu potřebujeme mít vždy po ruce zápisník. Ale nemůžeme hledět na počasí a nějaká ta kapka vody by nás tedy neměla rozhodit… Jenže při použití normálního papíru to může být - a je - problém. A proto je vhodné používat nějaký voděodolný zápisník. Pro tento pokus jsem vybral dva druhy voděodolného zápisníku. Originální Rite in the Rain je v hnědé barvě a levnější zápisník je pro přehlednost zelený (výrobce není podstatný). Oba papíry jsem popsal různými propiskami a popisovači, které se pro tento druh papírů používají nejčastěji. Tedy: Obyčejnou propisku Propisku Rite in the Rain A dále různé permanentní popisovače na lihové bázi, liší se hlavně hrotem Nejdříve jsem je otesto

Nejlepší příspěvky
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square

© 2018 by ST8

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Sociální Icon