What the targets are telling us...

I always tell my students - take your targets home and think about them. They want to tell you something so listen to them... In December there is a competition to end the season at the local shooting range Velvary. We like to go there because there is always a great bunch of people and it's very friendly. However the competition is primarily about the most precision shooting on the paper targets. And we don't have the equipment for that and we are not good at it. So this is the perfect opportunity to torture ourselves and realize your weaker sides... ST8 was represented by three shooters and we ended up in the middle of the scoreboard as expected. Let's listen to these two targets now... Sy

Co nám říkají terče...

Vždy říkám svým studentům - vezměte si své terče domů a v klidu se nad nimi zamyslete. Oni vám něco chtějí říct, tak si je poslechněte... V polovině prosince bývá soutěž na ukončení sezóny na střelnici Velvary. Jezdíme tam rádi, protože se tam vždy sejde skvělá parta a je to velmi kamarádské. Nicméně soutěž je primárně o co nejpřesnější mířené střelbě na papír. A na to nemáme vybavení a ani nám to nejde. Takže je to ideální příležitost se potrápit a uvědomit si své možnosti... ST8 reprezentovali tři střelci a skončili jsme podle předpokladů uprostřed výsledkové listiny. Dva terče si teď rozebereme... Systém na bázi Remington 700 v ráži .223 Remington. Hlaveň Proof Research délky 26", puškohl

Statistics of the next year of shooting

A year ago I wrote down the statistics of the year of shooting with a Remington 700 rifle in the caliber 6.5 Creedmoor (you can find it here). The next year is over and what has happened to that rifle? Here's a summary and some numbers... In the first season I fired 1712 shots and expected a life of around 2200-2500. This was only confirmed in part because at the end of its service life the performances were no longer ideal... In the state as in the picture above was the rifle until 15.3.2019 when I made quite a significant changes to the system. First I replaced the Schmidt & Bender scope with the Vortex PST II 5-25x50 FFP EBR-2C. It was a great choice mainly because I unified the click val

Statistika dalšího roku střelby

Před rokem jsem sepsal statistiku roku střelby s puškou Remington 700 v ráži 6,5 Creedmoor (ke shlédnutí zde). Další rok je za námi a co se s ní dělo dál? Tady je souhrn a pár čísel... V první sezóně jsem vystřelil 1712 výstřelů a očekával životnost hlavně okolo 2200-2500. To se potvrdilo jen z části, protože ke konci životnosti už výkony nebyly ideální... Ve stavu, jako na obrázku výše byla zbraň do 15.3.2019, kdy jsem provedl poměrně značné změny na systému. Jednak jsem nahradil puškohled Schmidt & Bender puškohledem Vortex PST II 5-25x50 FFP EBR-2C. Byla to výborná volba především kvůli tomu, že jsem si sjednotil klikání na všech puškohledech (S&B byl jako poslední můj puškohled s klikání

Nejlepší příspěvky
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square

© 2018 by ST8

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Sociální Icon