Test dálkoměrů - díl 2

V pokračování, které navazuje na první část, porovnávám dalekohledy s funkcí dálkoměru a celkově zhodnotím, co a proč jsem si vybral. Na obrázku je kromě dálkoměrů i normální dalekohled pro srovnání. Ten i dva dálkoměry mají shodné parametry a to 10x42, což je zvětšení a průměr čoček ve velmi dobrém poměru mezi zvětšením, velikostí dalekohledu a jeho váhou. Prostě už to má dostatečné optické vlastnosti, ale ještě je to stále praktické a malé. Tyto parametry se tak stávají poměrně běžným standardem. Pouze Leica zde byla s parametry 8x56, protože se jedná o přístroj určený primárně pro lovce, který má tyto parametry kvůli zhoršeným světelným podmínkám (šero). Opticky jsou všechny na velmi dobr

Rangefinder test - part 2

In the sequel that follows the first part I compare binoculars with rangefinder functions and generally evaluate what and why I chose. The picture shows in addition to rangefinders a normal binocular for comparison. This binocular and two rangefinders have the same parameters 10x42 which is the magnification and diameter of the lenses in a very good ratio between the magnification, the size of the scope and its weight. It simply has sufficient optical capabilities but it is still practical and small. These parameters thus become a relatively common standard. Only Leica was here with 8x56 parameters because it is a device primarily intended for hunters - which has these parameters to get some

Nejlepší příspěvky
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square

© 2018 by ST8

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Sociální Icon