top of page

ELR a co to vlastně znamená


ELR je zkratka pro "Extreme Long Range". A co to vlastně znamená? Kdy už je to Extreme a kdy ještě normální Long Range? Na to se pokusím odpovědět.

Extrémní znamená něco navíc. Obecně se střelci shodují, že toto "navíc" je stav, kdy střela začíná být nestabilní ve svém letu. K tomu dochází v takzvaném "Transonic Range", což je přechod střely z nadzvukové do podzvukové rychlosti. Vzhledem k fyzikálním zákonům k tomu dochází přibližně mezi 1,2 Mach a 0,8 Mach. Rychlost zvuku je za běžných podmínek zhruba okolo 340 m/s. Tedy jde o rozmezí rychlostí zhruba mezi 410 m/s a 270 m/s, kdy střela má tendenci se destabilizovat a ztrácí na přesnosti.

Jenže vzdálenost, kde k tomu dochází, je samozřejmě závislá na náboji, který použijeme. Zleva 338 LM AG, 7mm Practical a 6,5 Creedmoor.

Tedy například pro .308 win bude "extrémní" už vzdálenost nad 1000m, která je ale pro 338 Lapua Magnum naprosto "pohodová". A co teprve pokud bychom stříleli s ráží .22 Long Rifle? Tam je přeci už 200 metrů velký problém...

Nicméně je fakt, že pokud uvažujeme o střelbě na "extrémní vzdálenosti", tak asi máme na mysli vybavení k tomu určené. A to samozřejmě včetně ráže a náboje.

A z tohoto obecného hlediska se rozděluje střelba na několik typů... Sice neoficiálně, nicméně toto rozdělení většina střelců respektuje.

Mid Range (MR), neboli "Střední Vzdálenost" znamená do 300m. Vzhledem k tomu, že tyto úvahy mají svůj původ v Americe, uvažuje se o 300 yardech, což je zhruba 275 metrů. Ale realita je, že mnoho střelnic v Evropě je 300m, takže těchto 300m můžeme považovat za adekvátní hranici pro toto rozdělení...

Long Range (LR), neboli "Dlouhá Vzdálenost" znamená mezi 300m a 1400m. V Americe se míní hranice ve vzdálenosti 1500 yardů, což je zhruba 1370 metrů. Pro zjednodušení ale budeme uvažovat o vzdálenosti 1400m...

Extreme Long Range (ELR), neboli "Extrémní Vzdálenost" je tedy nad 1400m. Pro některé ráže je to sice ještě relativně málo, ale je si potřeba uvědomit, že na těchto vzdálenostech už hrají roli další věci a to například obtížné pozorování terčů a zásahů, vítr, derivace střely, Coriolisova síla a rotace země a další... Tyto vlivy už hrají poměrně silnou roli, takže i když použijeme ráže, u kterých je teoreticky 1400m "snadno dosažitelných", tak v praxi už to tak snadné opravdu není...

A tak se střelba na vzdálenosti nad 1400 metrů stává opravdu "extrémí"...

Nejlepší příspěvky
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
bottom of page