top of page

Long Range

Long range, neboli dlouhé vzdálenosti, bývají soutěže na vzdálenosti 1000m a větší.

Soutěže tohoto typu jsou velmi závislé na možnostech střelnic, u nás jsou tyto možnosti bohužel velmi omezené, proto často jezdíme do zahraničí.

Na tyto vzdálenosti se střílí většinou z polohy vleže a na kovové terče, někdy i v kombinaci s papírovými terči.

Při střelbě na tyto vzdálenosti hrají už velikou roli povětrnostní vlivy a to, jak se s nimi střelci dokáží vypořádat.

Toto jsou soutěže, které nás také velmi baví, naše vybavení a zbraňové systémy jsou vhodné pro tento druh střelby a i při trénincích se na to zaměřujeme. Více než ultimátní přesnost zbraňového systému zde hraje roli celková vyváženost a univerzálnost střelce i vybavení a především zkušenosti a schopnosti odhadnout vlivy všech možných aspektů, které mohou ovlivnit dráhu střely. I do budoucnosti se chceme věnovat tomuto typu soutěží, bohužel jich není tolik jako soutěží v přesné střelbě.

 

Také se chystáme do týmu připravit systém pro střelbu až do vzdáleností okolo 2000m.

bottom of page