top of page

Klikat nebo přenášet?


Pracovat s balistickými korekcemi se dá dvěma způsoby. Klikáním na puškohledu a nebo přenášením pomocí záměrné osnovy. Každá z těchto metod přináší nějaké výhody...

Základní balistická korekce se u přesné střelby i Long Range dělá samozřejmě pomocí točítek puškohledu klikáním. Nejobvyklejší hodnoty jednoho kliku u puškohledů pro tento účel jsou 1/10 MIL (1cm ve vzdálenosti 100m) nebo 1/4 MOA (0,725cm ve vzdálenosti 100m). Méně časté jsou puškohledy s jemnějším klikáním a to buď 0,5/10 MIL (0,5cm ve vzdálenosti 100m) nebo 1/8 MOA (0,3625cm ve vzdálenosti 100m).

V některých případech se ale vyplatí místo klikání využít záměrný kříž k přenesení, místo korekce klikáním. Kdy je tedy výhodnější použít kterou metodu?

Klikání je rozhodně přesnější. Obzvlášť pokud je čas na přípravu, je výhodné jí udělat. V tomto případě jsem znal dopředu vzdálenosti, na které se bude střílet a tak jsem si v rámci přípravy udělal přehledné poznámky o korekcích, abych je nemusel hledat přímo během střelby. Takový postup pomůže zabránit některým chybám, kterých se lze dopustit během střelby. Příprava se prostě vyplácí...

Situace se ale mění, pokud jde o střelbu rychlou. V následujících videích je totožná úloha střílená s totožnou zbraní. Jde o dva kovové terče ve vzdálenostech 125m a 246m. Navíc jsou od sebe i vzdálené do strany tak, že střelec musí měnit polohu. Terče jsou kovové o velikosti zhruba 2,5 MOA. Jsou zavěšené na provazech a po zásahu se dost rozhoupají, takže další zásah je o něco obtížnější. Stříleli jsme celkem 4 výstřely střídavě na oba terče.

Na tomto videu Veronika korekce klikala. Šlo o 1 klik na první terč a 8 na druhý. Terče zasáhla s jistotou.

A tady je střelba bez klikání, ale pomocí přenášení. Na první terč jsem udělal korekci 1 klik a na druhý jsem potom přenášel o rozdíl mezi nimi, tedy o 7 kliků, neboli 0,7 MIL (puškohled na její pušce má hodnotu kliku 1/10 MIL). Také se mi podařilo zasáhnout všechny terče, ale podstatně rychleji...

K tomu je ale samozřejmě potřeba mít adekvátní záměrný kříž... Jeden z prvních a základních byl Mildot, který jak napovídá název, má mezi tečkami (dot) hodnotu 1 MIL. V tomto případě přenést o 0,7 MIL je pouhý hrubý odhad. Především pokud jde o rychlou střelbu.

Novější a modernější osnovy už nemají tečky (které navíc zakrývají dost velkou část zorného pole), ale čárky jako značky. V některých případech jsou i očíslované, aby se předešlo chybě. Především při rychlé střelbě by si střelec mohl lehce splést počet dílců, kdyby nebyly očíslované. Také mívají menší značky v hodnotách 0,5 MIL, aby práce s osnovou mohla být o něco přesnější.

Posledním trendem jsou záměrné osnovy v podobě takzvaných "vánočních stromečků". Takováto záměrná osnova je pro přenášení přímo určená. A to nejen pro korekci propadu střely (tedy značky směrem dolů), ale i pro vítr, nebo pohyblivý terč (značky do stran). Na obrázku je osnova Vortex EBR-2C MRAD.

Veronika používá právě takový kříž na své pušce. Puškohled je Vortex PST Gen II 5-25x50 FFP EBR-2C MRAD a je s ním maximálně spokojená...

Kdy se tedy vyplatí používat klikání? Když je na to čas. Nebo pokud je terč příliš obtížný. Je to prostě přesnější.

Kdy se vyplatí přenášet? Když čas není. Je to sice méně přesná metoda zamíření, ale o dost rychlejší.

Co se týče korekcí na vítr, tak ty my přenášíme také. Někdo vítr změří a nakliká, ale my jsme se naučili s ním pracovat více intuitivně. Problém totiž je, že v našich podmínkách se vítr velice rychle mění. A než ho změřím, najdu v tabulkách korekci, naklikám jí a připravím se k výstřelu - tak se často změní natolik, že korekce už není platná. K tomuto tématu se vrátím jindy...

Samozřejmě se tedy nabízí otázka, jestli se vyplatí mít puškohled s záměrnou osnovou uzpůsobenou pro přenášení. Pokud střílím především přesnou střelbu - je to zbytečné. Pokud ale nějakou dynamickou, která je i na čas - pak to stojí za úvahu... Každopádně je ale potřeba znát všechny možnosti, které mi daný puškohled a jeho záměrná osnova nabízí. A naučit se tyto možnosti plně využívat... A další důležité hledisko je, aby osnova byla ve stejných jednotkách, jako klikání. Není většího zmatku, než mít osnovu v MIL a klikání v MOA. Také se s tím dá pracovat, ale pravděpodobnost chyby střelce je mnohem větší - především když jde o čas...

Nejen členům našeho týmu můžeme nabídnout pomoc nebo radu při výběru vhodného vybavení. Máme s tím už přeci jen nějaké zkušenosti i výsledky... Nebojte se nás kontaktovat.

Nejlepší příspěvky
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
bottom of page